Vergoeding

Ook voor 2022 heeft FysiOost weer met alle zorgverzekeraars een contract getekend.

Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor volwassenen van 18 jaar en ouder wordt fysiotherapie over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. De vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten. U dient zelf uw verzekeringspolis na te kijken in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Voor behandelingen met chronische indicatie vergt vergoeding iets meer uitleg. Hierover hebben we een uitgebreide toelichting geschreven. U vindt deze onderaan deze pagina!

Het is aan te raden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te raadplegen. Ook op independer.nl/zorgverzekering of  zorgvergoeding.com vindt u meer informatie. Wanneer de behandelingen niet door uw zorgverzekering worden vergoed dan gelden de tarieven welke hieronder vermeld staan.

Het gebruik van fysiotherapie binnen de aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het eigen risico
Fysiotherapie vanuit het basispakket (vanaf de 21ste behandeling bij een chronische indicatie) gaat wel ten koste van het eigen risico.

Ook de eerste 12 behandelingen voor artrose knie/heup en voor COPD gaan uit de basisverzekering.  Laat u hierover informeren door uw zorgverzekeraar. Voor 2022 geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een wettelijk eigen risico van € 385 (net als voorgaande jaren). 

Tarieven

Heeft u geen aanvullende verzekering of is uw aanvullende verzekering niet toereikend (behandelingen zijn ‘op’) dan moeten wij onderstaande tarieven voor 2022 in rekening brengen:

Screening, intake en onderzoek (geen verwijzing) € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,50
Zitting fysiotherapie of videoconsult (25 min) € 37,50
Zitting manuele therapie (25 min) € 47,50
Telefonisch consult / consult via mail (20 min) € 20,50
Intake en onderzoek na verwijzing – aan huis € 67,00
Zitting fysiotherapie – aan huis € 55,00
 Niet nagekomen afspraak (afgebeld binnen 24 uur voor afgesproken tijd) € 37,50
Screening, intake en onderzoek en direct een behandeling (50 min) € 87,95
Intake, onderzoek na verwijzing en direct een behandeling (50 min) € 84,95

 

Pinnen?

Graag! Moet u de behandeling zelf betalen, dan wordt u vriendelijk verzocht direct na de behandeling te pinnen.

Medicas

Heeft u een rekening ontvangen maar niet op tijd betaald, dan versturen wij eerst een herinnering en een aanmaning. Indien alsnog uitblijft, wordt incassobureau Medicas ingeschakeld. 

Hoe zit het met de vergoeding van mijn chronisch traject?

Graag scheppen we wat duidelijkheid over het vergoeden van behandelingen in een chronisch traject. Een niet-chronisch traject wordt namelijk uit de aanvullende verzekering vergoed maar voor een niet-chronisch traject ligt dit anders.  We krijgen nogal eens de vraag hoe dit nu werkt.

Wanneer is mijn traject chronisch?
Een chronisch traject geldt voor een aantal indicaties die door de zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Sommige indicaties zijn direct duidelijk, zoals na een operatie, CVA of bij een dwarslaesie. Soms is het minder duidelijk, en kunnen wij pas na een intake vaststellen of er sprake is van een chronisch traject. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een frozen shoulder, waarbij we eerst de schouder moeten onderzoeken en enkele tests uitvoeren.

Heb ik een verwijzing nodig?
Voor een chronisch traject is een verwijzing noodzakelijk. Heeft u dit bij de intake (nog) niet, dan kan die achteraf aangevraagd worden bij de huisarts of specialist. Indien een verwijzing van de specialist nodig is, kan deze bij de eerstvolgende controleafspraak worden meegenomen, of u kunt deze laten opsturen per post.

Hoe vraag ik een machtiging aan?
Indien er een machtiging moet worden aangevraagd (dit verschilt per zorgverzekeraar en per indicatie) dan zal FysiOost dit verzorgen. U krijgt dan binnen een aantal weken een brief thuis met de uitslag van de aanvraag. Bij goedkeuring staat hierin de begin- en einddatum inclusief machtigingskenmerk. Vrijwel altijd wordt de aanvraag goedgekeurd, maar afwijzing kan plaatsvinden als de zorgverzekeraar oordeelt dat er geen sprake is van een chronische indicatie óf als de verwijzing onvolledig is.

Wat moet ik zelf betalen?
De eerste 20 behandelingen worden door FysiOost gedeclareerd op uw aanvullende verzekering. Indien deze niet aanwezig of niet toereikend is, moeten de (resterende) behandelingen zelf betaald worden. Vallen deze behandelingen rond de jaarwisseling, dan kan per 1 januari de aanvullende verzekering opnieuw aangesproken worden, omdat deze per 1 januari weer opnieuw beschikbaar is. Het voorbeeld hieronder zal deze situatie duidelijker maken.

En daarna?
Vanaf behandeling 21 wordt er gedeclareerd op de basisverzekering. Dit betekent ook dat er eigen risico (€ 385) moet worden betaald. In veel gevallen is deze al aangesproken vanwege ziekenhuisopname, afspraken met specialisten en/of kosten voor medicijnen.  Mocht dit niet zo zijn, of was dat in het voorgaande jaar, dan moet u toch rekening houden met deze kosten.

Hoe lang duurt mijn traject?
De behandeling wordt voortgezet zo lang het nodig en nuttig is. In ieder geval maximaal tot het einde van de periode die ervoor staat (het aantal maanden is per indicatie vastgesteld door de zorgverzekeraars). Indien noodzakelijk kan daarna wel nog doorgegaan worden vanuit de aanvullende verzekering, mits deze nog niet aangesproken is.

Voorbeeld:

Ingrid komt bij de fysiotherapeut na een knieoperatie. Vóór de operatie had zij al een afspraak gemaakt, zodat ze er zeker van was dat het traject op het juiste moment kon starten. Door omstandigheden zijn we de eerste twee keer aan huis geweest. Daarna lukte het haar om vervoer te regelen en kwam zij naar de praktijk.
Dit traject is chronisch, maar Ingrid heeft vanuit het ziekenhuis per abuis geen verwijzing meegekregen of deze is ze kwijt geraakt vanwege alles wat erbij kwam kijken. Na de intake wordt een vervolgafspraak gemaakt en intussen vraagt Ingrid bij de specialist een (nieuwe) verwijzing op. Binnenkort komt ze bij de specialist voor een controle afspraak, dan ligt deze voor haar klaar.
Ingrid is verzekerd bij VGZ, welke eist dat er een officiële machtiging wordt aangevraagd. Het behandeltraject wordt al gestart en intussen wordt de aanvraag, na ontvangst van de verwijzing, verzorgd door FysiOost.
Ingrid heeft een aanvullende verzekering voor 9 behandelingen. Dit jaar worden er echter 15 behandelingen gegeven en in het komende jaar staan er al enkele gepland. Wat moet zij nu zelf betalen? Dit jaar betaalt zij er 6 zelf, omdat ze de aanvullende verzekering met 6 behandelingen overschrijdt. In het nieuwe jaar zijn er nog 5 behandelingen die onder de eerste 20 behandelingen vallen. Deze kunnen weer worden gedeclareerd op de aanvullende verzekering, die per 1 januari immers weer beschikbaar is.
Ná de 20e behandeling worden de behandelingen door FysiOost gedeclareerd op de basisverzekering. Hierover gaat Ingrid wel eigen risico betalen, omdat die vorige jaar (vanwege de operatie) al volledig was aangesproken maar vanaf 1 januari weer opnieuw ingaat.