Vergoeding

Voor 2024 heeft FysiOost weer met alle zorgverzekeraars een contract getekend.

Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor volwassenen van 18 jaar en ouder wordt fysiotherapie over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. De vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten. U dient zelf uw verzekeringspolis na te kijken in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Voor behandelingen met chronische indicatie vergt vergoeding iets meer uitleg. Hierover hebben we een uitgebreide toelichting geschreven. U vindt deze onderaan deze pagina!

Het is aan te raden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te raadplegen. Ook op independer.nl/zorgverzekering of  zorgvergoeding.com vindt u meer informatie. Wanneer de behandelingen niet door uw zorgverzekering worden vergoed dan gelden de tarieven welke hieronder vermeld staan.

Het gebruik van fysiotherapie binnen de aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het eigen risico
Fysiotherapie vanuit het basispakket (vanaf de 21ste behandeling bij een chronische indicatie) gaat wel ten koste van het eigen risico.

Ook de eerste 12 behandelingen voor artrose knie/heup en voor COPD gaan uit de basisverzekering.  Laat u hierover informeren door uw zorgverzekeraar. Voor 2024 geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een wettelijk eigen risico van € 385 (net als voorgaande jaren). 

Tarieven

Heeft u geen aanvullende verzekering of is uw aanvullende verzekering niet toereikend? Dan brengen wij onderstaande tarieven in rekening:

Screening, intake en onderzoek (geen verwijzing) € 57,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,50
Zitting fysiotherapie of videoconsult (25 min) € 41,50
Zitting manuele therapie (25 min) € 52,00
Telefonisch consult / consult via mail (20 min) € 26,50
Intake en onderzoek na verwijzing – aan huis € 74,00
Zitting fysiotherapie – aan huis € 61,00
Niet nagekomen afspraak (minder dan 24 uur van tevoren afgemeld) € 41,50

 

Pinnen?

Graag! Moet u de behandeling zelf betalen, dan wordt u vriendelijk verzocht direct na de behandeling te pinnen.

Medicas

Heeft u een rekening ontvangen maar niet op tijd betaald, dan versturen wij eerst een herinnering en een aanmaning. Indien betaling alsnog uitblijft, wordt incassobureau Medicas ingeschakeld. 

Hoe zit het met de vergoeding van mijn chronisch traject?

Graag scheppen we wat duidelijkheid over het vergoeden van behandelingen in een chronisch traject. We krijgen nogal eens de vraag hoe dit nu werkt.

Let op: voor artrose heup/knie en revalidatie na Covid-19 geldt een andere regeling dan hier beschreven! Klik hier voor meer informatie.

Wanneer is mijn traject chronisch?
Een chronisch traject geldt voor een aantal indicaties die door de zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Sommige indicaties zijn direct duidelijk, zoals na een operatie, CVA of bij een dwarslaesie. Soms is het minder duidelijk, en kunnen wij pas na een intake vaststellen of er sprake is van een chronisch traject. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een frozen shoulder, waarbij we eerst de schouder moeten onderzoeken en enkele tests uitvoeren.

Heb ik een verwijzing nodig?
Voor een chronisch traject is een verwijzing noodzakelijk. Heeft u dit bij de intake (nog) niet, dan kan die achteraf aangevraagd worden bij de huisarts of specialist. Indien een verwijzing van de specialist nodig is, kan deze bij de eerstvolgende controleafspraak worden meegenomen, of u kunt deze laten opsturen per post.

Hoe vraag ik een machtiging aan?
Indien er een machtiging moet worden aangevraagd (dit verschilt per zorgverzekeraar en per indicatie) dan zal FysiOost dit verzorgen. U krijgt dan binnen een aantal weken een brief thuis met de uitslag van de aanvraag. Bij goedkeuring staat hierin de begin- en einddatum inclusief machtigingskenmerk. Vrijwel altijd wordt de aanvraag goedgekeurd, maar afwijzing kan plaatsvinden als de zorgverzekeraar oordeelt dat er geen sprake is van een chronische indicatie óf als de verwijzing onvolledig is.

Wat moet ik zelf betalen?
De eerste 20 behandelingen worden door FysiOost gedeclareerd op uw aanvullende verzekering. Indien deze niet aanwezig of niet toereikend is, moeten de (resterende) behandelingen zelf betaald worden. Vallen deze behandelingen rond de jaarwisseling, dan kan per 1 januari de aanvullende verzekering opnieuw aangesproken worden, omdat deze per 1 januari weer opnieuw beschikbaar is.

En daarna?
Vanaf behandeling 21 wordt er gedeclareerd op de basisverzekering. Dit betekent ook dat er eigen risico (€ 385) moet worden betaald. In veel gevallen is deze al aangesproken vanwege ziekenhuisopname, afspraken met specialisten en/of kosten voor medicijnen. Mocht dit niet zo zijn, of was dat in het voorgaande jaar, dan moet u toch rekening houden met deze kosten.

Hoe lang duurt mijn traject?
De behandeling wordt voortgezet zo lang het nodig en nuttig is. In ieder geval maximaal tot het einde van de periode die ervoor staat (het aantal maanden is per indicatie vastgesteld door de zorgverzekeraars). Indien noodzakelijk kan daarna wel nog doorgegaan worden vanuit de aanvullende verzekering, mits deze nog niet aangesproken is.

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!