Afspraak op afstand

Soms is het om gezondheidsredenen beter dat u niet naar de praktijk komt. Bijvoorbeeld omdat u één van de triage-vragen met ‘ja’ moet beantwoorden. De afspraak kan dan toch doorgaan, op afstand! Dit kan op twee manieren:
– een videoconsult
– telefonische afspraak

Beide worden door uw zorgverzekeraar vergoed, indien u een aanvullende verzekering heeft.

Hoe een videoconsult in zijn werk gaat, lichten we hieronder graag toe.

Na het maken van de afspraak, ontvangt u een bevestiging via de mail.

Kies waarop u het videoconsult wilt laten plaatsvinden:

Videobellen via de pc/laptop 
Dit vereist de browser Chrome. 
Open de bevestigingsmail dus in deze browser. De ervaring is dat hierin de beste verbinding tot stand komt. 
Internet Explorer, Edge en Safari worden niet ondersteund.
Zorg ervoor dat u over een microfoon en camera beschikt. Deze kan ingebouwd zijn of u kunt een extern apparaat aansluiten. 

Videobellen via de telefoon/tablet 
Dit vereist de app 
Jitsi Meet. Is dit nog niet gedaan, dan kunt u (op de dag van de afspraak) op de link in de mail klikken, en klikken op de button “de app downloaden”Wilt u de app al eerder op uw telefoon/tablet hebben? Download Jitsi Meet dan in de appstore. Let op: ga op het moment van de afspraak niet direct naar de app. Gebruik de uitnodigingslink in de mail. 

Voor aanvang van de afspraak: 

Open  de bevestigingsmail en klik op   link die daarin wordt vermeld.  

U ziet het volgende scherm. Wacht tot de therapeut het videoconsult start. 

Op het moment dat dat gebeurd, ziet u direct de blauwe button wijzigen in: 

Klik op de blauwe button “deelnemen”. 

Meestal wordt eerst om toestemming gevraagd voor het gebruik van de microfoon en camera. Geef hier toestemming voor (waar en hoe dit verzoek in beeld verschijnt, kan per apparaat verschillen). 

Het videoconsult begint!