Keurmerk

FysiOost is per 7 oktober 2020, na een uitgebreide audit, ingeschreven in het Keurmerk kwaliteitsregister.

FysiOost voldoet al jarenlang aan alle strenge kwaliteitseisen die aan een moderne fysiotherapiepraktijk gesteld mogen worden: al vanaf 4 september 2012 worden in onze praktijk periodiek audits uitgevoerd (voorheen PlusPraktijk). Deze hebben wij altijd met glans gehaald.  Hiermee bewijzen wij continue doelmatige en efficiënte zorg te leveren!

De bedrijfsvoering en organisatie is aantoonbaar op orde en de praktijk is in staat zich op een gestructureerde wijze continu te verbeteren. Ook de medische dossiervorming en verslaglegging worden getoetst en zijn aantoonbaar op orde.

Alleen met een goed team met gekwalificeerde therapeuten is het behalen van dit resultaat mogelijk. Wij zien hierin een bevestiging van ons streven naar het leveren van kwaliteit. Naast klanttevredenheid en innovatie een van onze centrale pijlers.

FysioTopics

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Deze vereniging ontwikkelt zorgplannen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring (kwaliteitsverbetering). FysiOost gebruikt de zorgplannen voor lage rugklachten, nekklachten en schouderklachten. Afhankelijk van de ernst van uw klacht, varieert de behandeling van korte begeleiding tot maximaal 6 maanden intensieve behandeling en begeleiding. De combinatie van gerichte zorg en actieve aanpak, helpt u daadwerkelijk verder!

• Uitgebreid startonderzoek
Om een goede inschatting te maken van uw klachten, vragen wij om vooraf een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit scheelt tijd tijdens de eerste afspraak, zodat we zo snel mogelijk kunnen beginnen met behandelen. Er wordt tijdens de intake beoordeelt in welk zorgplan u het beste past. Dit wordt deels gedaan door de vragenlijsten, maar ook door de analyse van de therapeut zelf.

• Behandeling op maat
De behandelingen worden door middel van de zorgplannen op uw klachten afgestemd. Therapie volgens de zorgplannen vindt altijd plaats volgens de nieuwste inzichten!

• Actieve aanpak
Samen met uw therapeut gaat u vrijwel altijd in de oefenzaal aan de slag. Het is ook mogelijk zelfstandig in de oefenzaal te trainen. Er wordt op aangestuurd dat u thuis aan de slag gaat om van uw klachten af te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van PhysiTrack, waarmee u thuis gerichte oefeningen kunt doen en resultaten bijhouden.

• Preventie
We pakken niet alleen de klachten op dit moment aan. Het doel is dat uw klachten ook in de toekomst weg blijven! En mochten de klachten onverhoopt opspelen, dat u weet wat u te doen staat.

Meer informatie

  • Meer informatie over het Keurmerk, vindt u hier.
  • Iedere Keurmerk Fysiotherapie praktijk scoort minimaal een 8,4 op klanttevredenheid, meer informatie daarover vindt u hier.
  • Meer informatie over ons auditbureau HCA, vindt u hier.

Het Keurmerk komt bovenop de huidige kwaliteitssystemen zoals het Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (CKR) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en het BIG-register.