Keurmerk

FysiOost is per 7 oktober 2020, na een uitgebreide audit, ingeschreven in het Keurmerk kwaliteitsregister.

FysiOost voldoet al jarenlang aan alle strenge kwaliteitseisen die aan een moderne fysiotherapiepraktijk gesteld mogen worden: al vanaf 4 september 2012 worden in onze praktijk periodiek audits uitgevoerd (voorheen PlusPraktijk). Deze hebben wij altijd met glans gehaald.  Hiermee bewijzen wij continue doelmatige en efficiënte zorg te leveren!

De bedrijfsvoering en organisatie is aantoonbaar op orde en de praktijk is in staat zich op een gestructureerde wijze continu te verbeteren. Ook de medische dossiervorming en verslaglegging worden getoetst en zijn aantoonbaar op orde.

Alleen met een goed team met gekwalificeerde therapeuten is het behalen van dit resultaat mogelijk. Wij zien hierin een bevestiging van ons streven naar het leveren van kwaliteit. Naast klanttevredenheid en innovatie een van onze centrale pijlers.

Wat is Keurmerk?

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Betere zorg door samenwerking

FysiOost werkt met diverse deskundigen en instellingen samen om de zorg te optimaliseren. Een samenwerking waarin korte lijnen worden bewandeld, ziet FysiOost als een groot voordeel om zo de patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn. FysiOost heeft o.a. een goede samenwerking/korte lijnen met verschillende partijen. Hier vindt u een overzicht hiervan.

Meer informatie

  • Meer informatie over het Keurmerk leest u hier.
  • Iedere Keurmerk Fysiotherapie praktijk scoort een 8,4 op klanttevredenheid, meer informatie daarover vindt u hier.
  • Meer informatie over HCA, welke de audit uitvoert, leest u op hier.

Het Keurmerk komt bovenop de huidige kwaliteitssystemen zoals het Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (CKR) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en het BIG-register.