PlusPraktijk

FysiOost mag zich vanaf 4 september 2012 een PlusPraktijk noemen, vanwege het behalen van de audit PlusPraktijk. 24 september 2014 heeft FysiOost bewezen nog “auditproof” te zijn en 23 september 2016 wederom, waar we erg trots op zijn!

Dit is een kwaliteitskeurmerk dat in het leven is geroepen door een aantal zorgverzekeraars (CZ/Delta Lloy’d/Ohra/Achmea/Menzis/Zilveren Kruis/de Friesland) die nog verder gaat dan het HKZ-certificaat (ISO-9001).

Ons profiel vindt u hier op de website van ZilverenKruis | Achmea.

Kwaliteitseisen

De praktijk voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen die aan een moderne fysiotherapiepraktijk gesteld mogen worden, de bedrijfsvoering en organisatie is aantoonbaar op orde en de praktijk is in staat zich op een gestructureerde wijze continu te verbeteren. Ook de medische dossiervorming en verslaglegging worden getoetst. Kortom: onze praktijk levert aantoonbaar doelmatige en efficiente Zorg op!

Slechts 6% van fysiotherapiepraktijken in Nederland voldoet momenteel aan deze criteria en worden door de bovenstaande zorgverzekeraars dan ook extra aanbevolen bij hun verzekerden. Alleen met een goed team met gekwalificeerde therapeuten is het behalen van dit resultaat mogelijk. Wij zien hierin een bevestiging van ons streven naar het leveren van kwaliteit. Naast klanttevredenheid en innovatie een van onze centrale pijlers.

Betere zorg door samenwerking

FysiOost werkt met diverse deskundigen en instellingen samen om de zorg te optimaliseren. Een samenwerking waarin korte lijnen worden bewandeld, ziet FysiOost als een groot voordeel om zo de patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn. FysiOost heeft o.a. een goede samenwerking/korte lijnen met verschillende partijen. Hier vindt u een overzicht hiervan.

 

Meer informatie

Het PLUS-certificaat komt bovenop de huidige kwaliteitssystemen zoals het Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (CKR)van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en het BIG-register.