Hygiëneprotocol
n.a.v. ontwikkelingen rondom het Corona virus

UPDATE 24 MAART |  Wij hebben naar aanleiding van de laatste informatie van het kabinet en het RIVM (23 maart) besloten per direct al onze behandelingen in de praktijk om te zetten naar een consult op afstand. Klik hier voor het volledige bericht.

Hygiëne en het letten op ziekteverschijnselen zijn altijd belangrijke aspecten binnen onze praktijk. Wij zien het als onze taak om in de huidige omstandigheden, met de aanwezigheid van het Corona virus, extra alert te zijn en maatregelen te nemen die lichamelijk contact beperken of beschermen.

Waarom dit beleid?
Onze doelgroep kan door een verminderde weerstand meer vatbaar zijn voor een (griep)virus. De gevolgen zijn voor hen ook groter. Omdat in onze praktijk deze kwetsbare doelgroep samenkomt (in wachtkamer of oefenzaal) en therapeuten veel contact hebben met patiënten, is de kans op verspreiding van een virus groter.

Wat vragen wij van u?
Neem een eigen (grote en schone) handdoek mee naar de afspraak.
Wij vragen u direct contact op te nemen met de praktijk indien onderstaande op u van toepassing is. Meldt u in ieder geval af indien u:

 • neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft
 • griepverschijnselen heeft met hoesten/benauwdheid
 • in een besmet gebied bent geweest
 • met een patiënt in aanraking bent geweest bij wie Corona is vastgesteld
 • gediagnosticeerd bent met het Corona  virus

Let op: De afspraak wordt telefonisch geannuleerd, de regel dat er 24 uur van tevoren moet worden afgemeld, wordt niet toegepast.  Ook hebben wij de mogelijkheid om, in plaats van annuleren, de afspraak naar een telefonische afspraak of videoconsult om te zetten. Bij twijfel of vragen,  kunt u ook altijd vooraf bellen!


Wat kunt u van ons verwachten?
De volgende maatregelen worden door onze therapeuten genomen en vraag uw medewerking waar nodig/mogelijk:

 • Wij verwelkomen u met een glimlach in plaats van met een hand
 • Wij wassen onze handen voor én na aanraking, ook desinfecteren wij onze handen met alcohol of desinfectiegel.
 • Wij gebruiken voor iedereen een grote en schone handdoek, zodat u volledig op een handdoek kan liggen bij een behandeling op de behandelbank. Uit praktisch oogpunt vragen wij u om deze zelf mee te nemen.
 • Wij reinigen deurklinken, behandelbanken en trainingsapparatuur in de oefenzaal extra.
 • Wij zorgen voor voldoende luchtcirculatie in alle ruimtes.
 • Wij behandelen geen patiënt waarbij voorgenoemde opsomming (zie ‘Wat vragen wij van u’) van toepassing is.
 • Wanneer wij merken dat u griepverschijnselen met hoesten/benauwdheid vertoont, wordt  de behandeling direct onderbroken en/of afgebroken.
 • Wij zorgen daarna voor een goede ontsmetting van de ruimte.
 • Is op een van de therapeuten zelf bovengenoemde opsomming (zie ‘Wat vragen wij van u’) van toepassing, dan voert hij/zij geen behandelingen uit. Hierbij volgen we de richtlijn van het    RIVM voor professionals in de zorg buiten het ziekenhuis.


Algemene maatregelen
Het RIVM schrijft maatregelen voor om verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen, het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

 

Aanvullende maatregelen
Wij volgen het nieuws met betrekking tot de actuele ontwikkelingen op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Voor eventueel aanvullende maatregelen wordt het advies en/of opdracht van het RIVM gevolgd. De praktijkeigenaar beslist wanneer welke maatregel ingaat. Instructies dienen ten alle tijden en direct na communicatie te worden uitgevoerd. U vindt deze dan bovenaan deze pagina.