Collega Miranda is geslaagd voor de herregistratie die nodig was voor de herintreding in het vak fysiotherapie. Dit met een mooi resultaat, een 9,2!
Hiermee heeft ze haar jarenlange ervaring en kennis weer opgefrist en staat ze met plezier voor u en jou klaar!