Fysiotherapie na doorgemaakte Covid-19

Heeft u Covid-19 doorgemaakt maar ervaart u nog altijd klachten? Dat kan heel goed. Het herstel na corona kan heel wisselend verlopen en soms heeft het een lange nasleep.

Ongeacht de heftigheid van de klachten, kunt u weken- tot maandenlang last houden en regelmatig een terugval ervaren. Mogelijk kampt u langere tijd met bijvoorbeeld vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn, etc. Dagelijkse handelingen als fietsen of traplopen kunnen moeilijker gaan omdat uw conditie achteruit is gegaan.

 

Wilt u graag weer terug naar uw oude niveau qua conditie? Onze fysiotherapeuten kunnen u hierbij helpen! Bij FysiOost hebben enkele therapeuten zich extra verdiept in de problematiek en revalidatiemogelijkheden. Hersteltraining kan helpen om weer op het oude niveau te komen.

Voorafgaand aan uw intake kunt u thuis al enkele vragenlijsten invullen. Tijdens de intake praten we hierover door en nemen we enkele specifieke tests af. Aan de hand van deze informatie stellen we een plan van aanpak op. Trainen in onze trainingsruimte(n) én thuis neemt hierin zeker een plaats in.

Vergoeding en voorwaarden

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij patiënten die herstellen van COVID-19. Deze zorg wordt tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering, hierbij geldt het eigen risico. De regeling is verlengd tot augustus 2023. Voor deelname aan deze regeling is een verwijzing van uw huisarts verplicht. Er mag een periode van maximaal 6 (voorheen 4) maanden zitten tussen het einde van het acute ziektestadium en de verwijzing. Na verwijzing moet u binnen 1 maand starten met de behandeling (intake).

Het is per persoon verschillend hoeveel behandelingen er nodig zijn. In de regeling is een maximale periode van behandeling is 6 maanden en maximaal 50 behandelingen vastgelegd. Een eventuele verlenging kan alleen op verwijzing van een huisarts of medisch specialist.

Er loopt een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de herstelzorg. Tijdens de intake zullen we uitleggen hoe dit onderzoek in zijn werk gaat en of/hoe u kunt deelnemen.