Vanaf november 2015 mag Els Kommer zich ‘extended scope fysiotherapeut’ noemen. Els heeft de Masterclass Anderhalvelijns Zorg met goed gevolg afgerond. Hierin is zij verder geschoold in het beoordelen van (para)medische vraagstukken en het verwijzen van patienten voor CT-scan, MRI en Röntgen en het verwijzen naar specialisten in het ziekenhuis.

Deze opleiding kan men na een masteropleiding, bijvoorbeeld manuele therapie, volgen om de expertise uit te breiden. Els heeft hem gevolgd in aanvulling op haar opleiding als radiodiagnostisch laborant.

De verwachting is dat net als in landen zoals Canada, Engeland en Australie extended scope fysiotherapeuten meer bevoegdheden gaan krijgen op onderzoek en behandelmogelijkheden binnen het bewegingsapparaat. Waardoor de Zorg goedkoper en efficienter kan worden ingericht.

Vanaf volgend jaar (2016) start er een pilot-studie in samenwerking met de vrije universiteit, de universiteit Maastricht en CZ waarin de extended scope fysiotherapeuten die nu afgestudeerd zijn deze toepassingen gaan onderzoeken in de praktijk.